Main Menu

epidotiseis

Πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων

ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ

 

Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα έχει ισχυρότερο αντίκτυπο στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες με σωρεία οικονομικών προβλημάτων. Η απομείωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων πέραν όλων των άλλων, έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της καταναλωτικής ζήτησης, συρρικνώνοντας συνεχώς το τζίρο (κύκλος εργασιών) των επιχειρήσεων, οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες ακόμα και με το φάσμα οριστικής διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

 

Στο πλαίσιο αναχαίτισης και αντιμετώπισης των αρνητικών προοπτικών με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο κλάδος των μικρών επιχειρήσεων, το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ ανέλαβε να παρέχει, μέσω εξειδικευμένων συμβούλων, δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των μικρών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, μέσω του Δικτύου Επιχειρηματικότητας θα παρέχονται εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα αφορούν αρχικά τη διάγνωση των αναγκών και στη συνέχεια την παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας με βάση το πρόβλημα της επιχείρησης.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν επιχειρήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

Α) Δραστηριοποιούνται σε κλάδους με τους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας - ΚΑΔ (βάσει βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας από ΔΟΥ):

ΚΑΔ (2008)

 

Περιγραφή

10-33

Μεταποίηση

35

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

37

Επεξεργασία λυμάτων

38

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων, ανάκτηση υλικών

39

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

41-43

Κατασκευές

45-47

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο

49

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών

52

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

55

Καταλύματα

56

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

58

Εκδοτικές δραστηριότητες

62

Δραστηριότητες προγραμματισμού Η/Υ, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

66.22

Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών

68

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

74.1

74.2

Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

Φωτογραφικές δραστηριότητες

77.1

77.2

Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

79

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

81

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς τοίχους

82

Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

85.5

Άλλη εκπαίδευση

88.91

Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

90

Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

92.00.13

92.00.29.01

Υπηρεσίες λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίνγκο

Υπηρεσίες πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ

95

Επισκευή Η/Υ και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης

96

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

 

Β) Απασχολούσαν το 2011 έως 25 εργαζομένους (σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας - ΕΜΕ, βάσει του εντύπου Ε7).

Γ) Λειτουργούν τουλάχιστον ένα (1) έτος (βάσει βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας από ΔΟΥ).

Δ) Λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή εταιρίας (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) και δεν δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης δικαιόχρησης (franchising).

 

 

ΘΕΜΑΤΚΑ ΠΕΔΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

H συμβουλευτική υποστήριξη έγκειται στην ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των επιχειρήσεων και στην παροχή πρόσθετης πληροφόρησης και καθοδήγησης, για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων. Προσφέρεται η δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να δηλώσει στην αίτηση που επισυνάπτεται μέχρι τρία (3) από τα παρακάτω θεματικά πεδία υποστήριξης:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

1

Θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής διαχείρισης

2

Θέματα χρηματοδότησης / αναχρηματοδότησης / βελτίωσης όρων δανεισμού

3

Θέματα αποτίμησης / εξαγοράς επιχειρήσεων

4

Κατάρτιση μελετών βιωσιμότητας

5

Θέματα βελτίωσης του πλαισίου οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων

6

Σχεδιασμός / Αξιολόγηση / Υποστήριξη της υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων*

7

Δικτύωση επιχειρήσεων

8

Υποστήριξη στη διαδοχή / μεταβίβαση της επιχείρησης

9

Θέματα προώθησης πωλήσεων – Σύνταξη σχεδίου μάρκετινγκ

10

Κατάρτιση μελετών αγοράς – προοπτικών του κλάδου

11

Κατάρτιση μελετών ανταγωνισμού

12

Θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, διαχείρισης, ανάπτυξης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού

13

Θέματα ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας

14

Θέματα ποιότητας (HACCP, ISO κλπ)

15

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής – Αξιοποίηση / Χρήση των Νέων Τεχνολογιών

16

Ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες του Δικτύου Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν αίτηση λήψης συμβουλευτικής υποστήριξης.

Η αίτηση διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr - Ενότητα «Προσκλήσεις – Διαγωνισμοί) όπως και στην ιστοσελίδα της Πράξης (www.diktyo.imegsevee.gr). Εναλλακτικά, η αίτηση διατίθεται σε όλες τις περιφερειακές δομές του Δικτύου Επιχειρηματικότητας και δύναται να αποσταλεί ηλεκτρονικά ή μέσω φαξ στους ενδιαφερόμενους που την ζητήσουν τηλεφωνικά.

 

Αποστολή Fax

          210-3838027

Αποστολή e-mail

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ταχυδρομικώς

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Δίκτυο Επιχειρηματικότητας: Αριστοτέλους 46,

Προγράμματα επιδότησης θέσεων εργασίας

  1. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι. – ΑΣΠΑΙΤΕ

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, που προσλαμβάνουν σπουδαστές των Α.Τ.Ε.Ι. και ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕ.ΛΕ.Τ.Ε.), για την πραγματοποίηση της εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης, απαραίτητης για την απόκτηση του πτυχίου τους.

Η επιχορήγηση που λαμβάνουν ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί της αποζημίωσης, που κατέβαλε ο εργοδότης στον ασκούμενο, η οποία με τη σειρά της ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Μεταξύ των επιχειρήσεων και των Α.Τ.Ε.Ι. συνάπτεται σύμβαση.

Οι σπουδαστές των Α.Τ.Ε.Ι. ασφαλίζονται από επαγγελματικό κίνδυνο και η είσπραξη της επιχορήγησης πρέπει να γίνεται μέσα στην προθεσμία των 6 μηνών, από την λήξη της πρακτικής άσκησης. Οι επιχειρήσεις (δικαιούχοι) θα πρέπει να απευθυνθούν στο ΚΠΑ2 της έδρας ή του υποκαταστήματος που θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση ο πρακτικά ασκούμενος.

Περίοδος υποβολής: Συνεχώς ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

 

  1. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα έως 35 ετών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων έως 35 ετών, ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Περίοδος υποβολής: Από 6/6/2012 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων.

 

3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, που ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ως κίνητρο για την πρόσληψη 25.000 άνεργων, για πλήρη απασχόληση ή μερική απασχόληση.

Περίοδος Υποβολής : Από 9/4/2010 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού. (Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ)

4. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας 16-24 ετών

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, με την απασχόλησή τους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Περίοδος Υποβολής: Από 29/10/2010 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού (Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ)

  1. ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας»

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ώστε να απασχολήσουν επιδοτούμενους ανέργους σε νέες θέσεις εργασίας. Οι άνεργοι που θα απασχοληθούν από το πρόγραμμα είναι δικαιούχοι "επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας". Η επιταγή επανένταξης αποτυπώνει τη μετατροπή της επιδότησης ανεργίας για τους ανέργους που τη δικαιούνται σε επιχορήγηση της απασχόλησης τους.

Περίοδος Υποβολής: Από 19/11/2011 (Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ).

  1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Τ.Α.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55−64 ετών

Σκοπός του προγράμματος είναι η απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 5 του Ν. 3863/2010 (115 Α) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 (Α΄170), και του Ν. 3852/2010 (87 Α) για απασχόληση πρώην εργαζομένων ηλικίας 55−64 ετών και μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55−64 ετών.

Περίοδος υποβολής: Από 19/12/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Επενδυτικός νόμος

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 3908/2011

 

Ο νέος επενδυτικός νόμος έχει ήδη ενεργοποιηθεί και δέχεται την υποβολή προτάσεων, με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδοτικών εργαλείων για μια υγιή και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα.

Παρακάτω αναφέρονται οι δυνατότητες που παρέχονται μέσα από τον νέο νόμο 3908/2011 οι οποίες αφορούν την δραστηριότητα της επιχείρησης σας.

Α) Επενδύσεις που ενισχύονται
Οι δαπάνες που μπορούν να ενισχυθούν είναι:

1. Υλικά περιουσιακά στοιχεία
• Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 40% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
• Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
• Η υπο-προϋπόθεσες αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού άλλης μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της
• Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση

2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
• Δαπάνες και πιστοποιήσεις συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας,
• Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης,
• Δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων

Το κόστος των ενισχυόμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Β) Κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων και είδη ενισχύσεων
Τα είδη των ενισχύσεων που προβλέπονται από το νέο επενδυτικό νόμο είναι :
• Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

• Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος προβλέπει τρεις γενικές και τέσσερις ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων. Οι γενικές κατηγορίες είναι :
• Γενικής Επιχειρηματικότητας,
• Τεχνολογικής Ανάπτυξης,
• Περιφερειακής Συνοχής.

Οι ειδικές κατηγορίες επενδύσεων αφορούν :
• Μεγάλα επενδυτικά σχέδια άνω των 50 εκ. ευρώ,
• Επενδύσεις από νέους επιχειρηματίες μέχρι 40 ετών
• Ολοκληρωμένα πολυετή επενδυτικά σχέδια με σκοπό τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό, καθώς και ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων
• Επενδύσεις συνέργειας και δικτύωσης

Για τις παραπάνω κατηγορίες επενδύσεων προβλέπονται μια σειρά από μέσα ενίσχυσης όπως :
• Φορολογική απαλλαγή
• Επιχορήγηση
• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

Παράλληλα με την έναρξη της ισχύς του νόμου θα ενεργοποιηθεί το ΕΤΕΑΝ με σκοπό την χορήγηση χαμηλότοκων επιδοτούμενων δανείων. Με τα παραπάνω εργαλεία χρηματοδότησης, τα οποία στις περισσότερες κατηγορίες επενδύσεων μπορούν να συνδυαστούν, δημιουργείται ένα πλέγμα επενδυτικών ευκαιριών μέσα από το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να βοηθηθούν για την επίτευξη των επενδυτικών τους στόχων. Το ύψος των ενισχύσεων κυμαίνεται από 15% - 50% και εξαρτάται από την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης (Ζώνη Εγκατάστασης) και το μέγεθος της επιχείρησης.

Αναλυτικά για κάθε κατηγορία επενδυτικών σχεδίων ισχύουν τα εξής :

Επενδυτικά Σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας. Ως κίνητρο ενίσχυσης προβλέπεται μόνο η φοροαπαλλαγή που συνίσταται στη μη καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η διάρκεια της φοροαπαλλαγής είναι οκτώ (8) χρόνια για τις νεοϊδρυόμενες και έξι (6) χρόνια για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και μπορεί να φτάσει μέχρι το σύνολο του ποσοστού της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης.

Επενδυτικά Σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Αφορά τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων με την εισαγωγή τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών. Στην κατηγορία αυτή παρέχεται συνδυαστικά επιχορήγηση ή/και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, μέχρι το 80% της επένδυσης. Το υπόλοιπο ποσοστό συμπληρώνεται με το καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής. Για τις νέες επιχειρήσεις το ποσοστό επιχορήγησης – leasing ανέρχεται σε 90%.

Επενδυτικά Σχέδια Περιφερειακής Συνοχής. Περιλαμβάνει σχέδια επενδύσεων που αντιμετωπίζουν τοπικές δυσκολίες και ανάγκες ή αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Για τα επενδυτικά σχέδια αυτής της κατηγορίας παρέχεται συνδυαστικά επιχορήγηση ή/και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, μέχρι το 70% της επένδυσης. Το υπόλοιπο ποσοστό συμπληρώνεται με το καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής. Για τις νέες επιχειρήσεις το ποσοστό επιχορήγησης ή/και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ανέρχεται σε 80%.

Επενδυτικά σχέδια Επιχειρηματικότητας των Νέων. Αφορά επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν σε ποσοστό πάνω από 50% φυσικά πρόσωπα μέχρι 40 ετών. Για τις επιχειρήσεις αυτές παρέχονται ενισχύσεις κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας και μέχρι του ποσού του 1.000.000 € σε περίπτωση που γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Σε κάθε άλλη περίπτωση η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ συνολικά. Στις ενισχυόμενες δαπάνες περιλαμβάνονται και τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων αυτής της κατηγορίας.

Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια. Αφορά επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον 50 εκ. ευρώ. Στις επενδύσεις της κατηγορίας αυτής παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενισχύσεων με τους εξής περιορισμούς όσον αφορά το ποσοστό ενίσχυσης :
• Για τα πρώτα 50 εκ. ευρώ παρέχεται το 100% του ποσοστού της επιχορήγησης
• Από τα 50 εκ. ευρώ μέχρι 100 εκ. ευρώ παρέχεται το 30% του ποσοστού της επιχορήγησης
• Από τα 100 εκ. ευρώ και άνω παρέχεται το 20% του ποσοστού της επιχορήγησης

Για τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια το ποσοστό των ενισχύσεων που χορηγούνται με τη μορφή επιδότησης ή/και leasing δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% της συνολικής ενίσχυσης.

Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια. Αφορά επενδυτικά σχέδια διάρκειας 2 – 5 ετών, προϋπολογισμού πάνω από 2 εκ. ευρώ. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό, επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Ως ενίσχυση προβλέπεται μόνο η φορολογική απαλλαγή.

Επενδυτικά Σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης. Αφορά επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης δέκα (10) τουλάχιστον επιχειρήσεων υπό μορφή Κοινοπραξίας. Αποτελούν σύνθετα επενδυτικά σχέδια, οι λεπτομέρειες των οποίων θα καθορίζονται μετά από σχετική υπουργική απόφαση.

Γ) Ελάχιστο ύψος επενδύσεων
Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του παρόντος νόμου ορίζεται, με βάση το μέγεθος του φορέα, σύμφωνα με τη σχετική κατάταξη της Ε.Ε. [(Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, ως εξής:
• Για Μεγάλες επιχειρήσεις, 1.000.000,00 ευρώ.
• Για Μεσαίες επιχειρήσεις, 500.000,00 ευρώ.
• Για Μικρές επιχειρήσεις, 300.000,00 ευρώ.
• Για Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, 200.000,00 ευρώ.

Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στο ήμισυ των προαναφερόμενων κατά περίπτωση ποσών.

Δ) Ποσοστά ενίσχυσης – χρηματοδότηση
Η ιδία συμμετοχή είναι κατ΄ ελάχιστο 25% και το υπολειπόμενο ποσό αφαιρουμένων των ενισχύσεων, καλύπτεται μέσω τραπεζικού δανεισμού ο οποίος δύναται να καλυφθεί με δάνεια χαμηλού κόστους από το ΕΤΕΑΝ. Ο χάρτης των περιφερειακών ενισχύσεων παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα.

Τα επενδυτικά σχέδια θα υποβάλλονται δυο (2) φορές ανά έτος (η πρώτη καταλυτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για το 2011 είναι στις 31 Μάιου) και η όλη διαδικασία αξιολόγησης θα είναι έξι μήνες.


ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 

xartis epend

Στήριξη της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

 

Στο πλαίσιο του Επιχ. Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», έχει προκηρυχτεί η δράση "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας».

Η δράση σκοπό έχει τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης πρωτοβουλιών επιχειρηματικότητας αποκλειστικά από γυναίκες. Το πρόγραμμα αφορά τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης της χώρας, δηλαδή τις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται στα 40.000.000 ευρώ και εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 1.600 γυναίκες.

Η δράση χρηματοδοτεί το 100% των λειτουργικών εξόδων μιας νέας επιχείρησης. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει συσταθεί μετά την 01/09/2012, ή να συσταθεί μετά την έγκριση της αίτησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής. Η αιτούσα θα πρέπει να είναι :
1. Είτε άνεργη
2. Είτε να έχει απολυθεί την τελευταία 3ετία και να βρίσκεται σε φάση αναζήτησης εργασίας.
3. Είτε να εργάζεται σε υπό πτώχευση ή υπό επίσχεση εργασίας επιχείρηση
4. Είτε αυτοαπασχολούμενη με εισόδημα μικρότερο από το επίσημο εισόδημα φτώχιας, όπως αυτό ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία

Επιλέξιμες δαπάνες
1. Λειτουργικές δαπάνες. Καλύπτονται δαπάνες όπως ενοίκια , λογαριασμοί ΔΕΚΟ κλπ
2. Ασφαλιστικές εισφορές, για τον επιχειρηματία
3. Αμοιβές λογιστικής και νομικής υποστήριξης
4. Αμοιβές συμβούλων. Αφορούν δαπάνες για την σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση της υλοποίησης
5. Δαπάνες υποστήριξης (coaching). Αφορούν υποστήριξη από συμβούλους για διάστημα έως και 6 μήνες μετά την έναρξη της επιχείρησης
6. Δαπάνες κατάρτισης, όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια
7. Αποσβέσεις παγίων.
8. Πρώτες ύλες, αναλώσιμα.
9. Διαφήμιση - προώθηση. Στην κατηγορία υπάγονται δαπάνες που αφορούν εκτύπωση εντύπων, αφισών, κατασκευή ιστοσελίδας, συμμετοχή σε έκθεση κλπ
10. Μισθολογικό κόστος: Αφορά τις δαπάνες που θα προκύψουν από την δημιουργία θέσης εργασίας για υπάλληλο, ο οποίος θα εργαστεί για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον έχουν γίνει από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 και μετά

Ύψος επενδυτικών σχεδίων
Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να κυμαίνονται από 10.000€ έως 20.000 €. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί νέα θέση εργασίας, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να ενισχυθεί με επιπλέον 12.000 €
Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο.

Προθεσμίες υποβολής φακέλων
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1η Μαρτίου έως τις 29 Μαρτίου

Πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ

Κείμενα για Πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ

Δελτίο ενημέρωσης

Για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας εισάγετε το όνομά σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση

Ετικέτες